Tăng cường các giải pháp hữu hiệu về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 19/6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2708/UBND-TCD chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Công điện số 59/CĐ-TTg ngày ...
Các tin đã đưa ngày: