Hội nghị ký kết quy chế bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

Chiều ngày 9/7, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, tăng cường trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan, cũng như chủ động triển khai các mặt công tác nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quy chế nêu rõ nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bên có liên quan; chế độ thông tin báo cáo, sơ tổng kết.

Lãnh đạo các cơ quan ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Trước đó, các cơ quan, đơn vị đã đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng theo Quy chế phối hợp đã ký ban hành trước đây.