Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 4/7/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân người Việt Nam cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang cư trú hoặc hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Khu vực bảo vệ gồm: Tỉnh ủy và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; Đài Phát sóng khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận; sở chỉ huy, doanh trại, công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược của các đơn vị quân đội; trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; trụ sở Ban CHQS các huyện, thành phố; trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, các đồn, trạm, đội công tác, các chốt biên phòng và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cơ động, huấn luyện của BĐBP tỉnh; Công an tỉnh, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh; khu vực, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia đặt trên địa bàn tỉnh; các khu vực khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết; phạm vi khu vực bảo vệ là toàn bộ khuôn viên cơ quan, trụ sở, phía trước lối ra vào, vỉa hè, lòng đường, lề đường tiếp giáp cơ quan, trụ sở… Ngoài ra, quy định cũng nêu cụ thể khu vực cấm tập trung đông người; quy định cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong các khu vực có chứa bí mật nhà nước; khu vực đang xảy ra các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác yêu cầu giữ bí mật cần phải cấm những người không có trách nhiệm tự ý ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng An ninh chính trị nội bộ) để xem xét, hướng dẫn giải quyết hoặc báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.