Tăng cường các giải pháp hữu hiệu về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 19/6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2708/UBND-TCD chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 17/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối, cùng với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thời gian qua (Công văn số 2393/UBND-TCD ngày 31/5/2024; Công văn số 2482/UBND-TCD ngày 05/6/2024,…); rà soát, phân loại, có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, nhất là những ngày nắng, nóng; tiếp tục tuyên truyền, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp cho học sinh, sinh viên, trẻ em trong thời gian nghỉ hè với hình thức phù hợp.

Công ty Điện lực Ninh Thuận phân công cán bộ phối hợp với các địa phương "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra.

UBND các huyện, thành phố chủ động, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung, biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý.