Hội Người cao tuổi Việt Nam: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 18/3, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần ...
1 2 3 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: