UBND tỉnh họp triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ và nghe báo cáo Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2024

Ngày 22/2, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
1 2 3 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: