Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản tháo gỡ công tác đấu thầu vật tư, y tế

Bộ Y tế đã ban hành các Thông tư để thực hiện hiệu quả Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
1 2 3 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: