Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1622/KH-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị ...
1 2 3 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: