Giải đáp pháp luật

(NTO) Ông Nguyễn Văn Chiêu, Hội Cựu chiến binh xã Phước Minh, huyện Thuận Nam và một số hội viên cựu chiến binh trong tỉnh, hỏi: Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tham gia cách mạng từ tháng 2-1974 tại chiến trường miền Nam đến ngày giải phóng đất nước 30-4-1975 có được khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ không? Mức khen là gì?

Trả lời: Theo Hướng dẫn số 318/HC ngày 16-10-1982 của Viện Huân chương (nay là Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) về thực hiện chính sách khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp, tại Mục I, Khoản 1, Điểm c thì:

“Về điều kiện vận dụng để tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho những người mới có 1 năm công tác mà đã tham gia cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 và những người không tham gia đủ 1/3 thời gian cuộc chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc nhưng đã có 02 năm ở vùng thường xuyên chiến sự miền Bắc, hoặc 18 tháng ở miền Nam… các điều kiện trên chỉ vận dụng để xét tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, nhằm khuyến khích những người đã phục vụ ở thời điểm kết thúc cuộc kháng chiến…”

Căn cứ hướng dẫn trên thì những trường hợp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (kể cả cán bộ các cơ quan dân chính đảng công tác tại miền Nam) tham gia kháng chiến từ tháng 2-1974 tại chiến trường miền Nam đến ngày giải phóng đất nước 30-4-1975 nếu có tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và không phạm sai lầm bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên thì được xét tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; trường hợp không tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thì được xét tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.