Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh.

13 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng; Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận; Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội Hà Văn Quế.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong năm 2012 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn www.chinhphu.vn