Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật

Sáng 11/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương trên phạm vi toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có 52 đại biểu là báo viên pháp luật tỉnh, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 279 ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”; Quyết định số 315 ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật và kỹ năng PBGDPL trên mạng xã hội… Đồng thời, được trao đổi giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.