Đẩy mạnh Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Ngày 27-3-1946 đã trở thành ngày lịch sử của nền Thể thao Việt Nam khi “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của ...
Đầu ... 84 85 86 87 
Các tin đã đưa ngày:

tin bài khác