Bác Ái: Chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão

(NTO) Bác Ái là huyện miền núi có địa bàn rộng, với nhiều sông, suối dốc, mùa mưa thường xảy ra lũ ống, lũ ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: