Ninh Hải: Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

(NTO) Huyện Ninh Hải hiện có trên 100 ngàn dân, trong đó trong độ tuổi lao động gần 59 ngàn người. Từ thực tế ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: