Vài nét về Báo Ninh Thuận hiện nay

Báo Ninh Thuận là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Báo Ninh Thuận hiện xuất bản vào các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần, với 8 trang, trong đó có 2 trang (trang 1và 8) in màu. Ngoài ra còn xuất bản các ấn phẩm sau: Tờ Tin ảnh, phát hành 1kỳ/tháng, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; tập sách Người tốt-Việc tốt 1 kỳ/năm xuất bản vào dịp kỷ niệm Quốc khánh (2-9), nhằm nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Mỗi năm xuất bản 2 đặc san: Đặc san Tháng Tư- nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đặc san Xuân-mừng năm mới. Ngoài ra Báo còn phối hợp với Ban Biên tập Tin ảnh Dân tộc và Miền núi (TTXVN) xuất bản bản tin Tiếng Chăm, phát hành trong vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận và Báo Ninh Thuận điện tử (NTO).
Đội ngũ cán bộ, PV-BTV, viên chức hiện có 30 người (trong đó có 8 hợp đồng). Trình độ cán bộ, PV-BTV đều tốt nghiệp đại học. Hiện tại Báo Ninh Thuận có 4 phòng, ban: Phòng Tòa soạn, phòng Phóng viên, gồm 2 ban: Ban Kinh tế-Tổng hợp, Ban Văn hóa-Xã hội; Phòng Bạn đọc và Phòng Hành chính-Trị sự.

TỔ CHỨC BỘ MÁY BÁO NINH THUẬN
I/ Lãnh đạo:
1.  Tổng Biên tập: Dương Ái Quân 
ĐT: (0259)3828999
DĐ: 0913822189
Email: duongaiquanbnt@gmail.com

2. Lê Xuân Quang: Phó Tổng Biên tập
ĐT: (0259) 3516266
DĐ: 0918457533
Email: xuanquangbtc@gmail.com

II/ Phòng Thư ký Tòa soạn - Báo Điện tử:

3. Nguyễn Thị Thủy: Thư ký Tòa soạn
ĐT: (0259) 3830324
DĐ: 0918169606
Email: nguyenthithuybnt@gmail.com

4. Lê Pháp: Phó trưởng phòng

ĐT: (0259) 3828998
DĐ: 0979045253
Email: lephapnt@gmail.com

5. Hồ Văn Nỷ: Phó trưởng phòng
ĐT: (0259) 3883056
DĐ: 0949186459
Email: hvn82@yahoo.com

6. Trần Bảo Duy: Kỹ thuật viên trình bày báo
ĐT: (0259) 3523259
DĐ: 0937419790
Email: baoduybaonthuan@gmail.com

7. Nguyễn Ngọc Minh: Kỹ thuật viên trình bày báo
ĐT: (0259) 3523259
DĐ: 01678923417
Email: sinhtrangtram@gmail.com

8. Bùi Thị Kim Phượng: Kỹ thuật viên trình bày báo
ĐT: (0259) 3523259
DĐ: 0948422586
Email: phuongphuong7@gmail.com

9. Đổng Lấn: Phóng viên- đọc Mo-rat
ĐT: (0259) 3523259
DĐ: 0968761124
Email: donglan69@gmail.com

10. Nguyễn Thị Thùy Trang: Chuyên viên 
ĐT: (0259) 3523259
DĐ: 0908288124
Email: trangbnt@gmail.com


III/ Phòng Phóng viên-Bạn đọc-Tư liệu:

11. Đ/c Nguyễn Văn Minh: Trưởng phòng
ĐT: (0259) 3822667
DĐ: 0918650763
Email: minhbnt@gmail.com

12. Nguyễn Xuân Bính: Phó trưởng phòng
ĐT: (0259) 3830324
DĐ: 0944364444
Email: baoninhthuan@gmail.com

13. Trần Văn Thanh: Phóng viên
ĐT: (0259) 3830324
DĐ: 0918410744
Email: vanthanhbao@gmail.com

14. Bạch Văn Thương: Phóng viên
ĐT: (0259) 3830324
DĐ: 0913829837
Email: bachthuong07@gmail.com

15. Thái Sơn Ngọc: Biên tập viên
ĐT: (0259) 3883056
DĐ: 0918491758
Email: thaisonngoc@gmail.com

16. Nguyễn Anh Tùng: Phóng viên
ĐT: (0259) 3830324
DĐ: 0919649459
Email: anhtungbnt@gmail.com

17. Lê Thị Thu: Phóng viên
ĐT: (0259) 3830324
DĐ: 0942993371
Email: uyenthubaont@gmail.com 

18. Ngũ Anh Tuấn: Phóng viên
ĐT: (0259) 3825256
DĐ: 0916676263
Email: anhtuanbnt@gmail.com

19. Từ Thị Ngọc Hằng: Phóng viên
ĐT: (0259) 3825256
DĐ: 0918165591
Email: ngochangbao@gmail.com


IV/ Phòng Hành chính- Trị sự

20. Nguyễn Thị Yến: Phó trưởng phòng phụ trách
ĐT: (0259) 3883048
DĐ: 0909386498
Email: hoangyenbaont@gmail.com

21. Phan Thị Mười: Phó trưởng phòng
ĐT: (0259) 3833164
DĐ: 0989601416
Email: muoilebnt@gmail.com

22. Phan Thị Mỹ Lệ: Thủ quỹ-quảng cáo
ĐT: (0259) 3830255
DĐ: 0944298090

23. Văn Đức Doãn: Quảng cáo
ĐT: (0259) 3830255
DĐ: 0902413529

24. Nguyễn Tài: Bảo vệ
ĐT: (0259) 3523258
DĐ: 01689246675

25. Nguyễn Hùng: Bảo vệ
ĐT: (0259) 3523258
DĐ: 0948822903

26. Nguyễn Thị Hồng Chỉ: Nhân viên
ĐT: (0259) 3830255
DĐ: 0982330448
Email: hongchibnt@gmail.com
 

LUỢC SỬ BÁO NINH THUẬN

NHỮNG TỜ BÁO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN
TRONG 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM

Lịch sử báo Đảng bộ Ninh Thuận nếu tính từ tờ báo “Người Mới” ra năm 1939, ở Cầu Bảo (nay là phường Bảo An, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) đến nay đã có hơn 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Trong từng giai đoạn, thời kỳ cách mạng của đất nước, địa phương, quá trình hoạt động của báo đã gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng, của Tỉnh ủy với chức năng, vị trí và nhiệm vụ rất quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ.

Báo Người Mới:
Đầu tháng 9-1938, đ/c Trần Công Xứng, Xứ ủy viên Trung kỳ được đ/c Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy cử vào Tháp Chàm – Ninh Thuận để chỉ đạo phong trào cách mạng các tỉnh cực Nam Trung bộ và ngành xe lửa. Sau hội nghị thành lập Ban cán sự liên tỉnh Ninh Thuận – Đà Lạt – tháng 5-1939 (vì 2 nơi này chưa thành lập Tỉnh ủy) do đ/c Trần Công Xứng làm Bí thư, chủ trương cho ra tờ báo Người Mới và phụ trách viết bài, biên tập. Ngoài đ/c Tô Thị Sương và Lê Thị Thuận (được Xứ ủy Trung kỳ cử từ Huế vào Ninh Thuận giúp việc cho đ/c Trần Công Xứng), tổ chức còn điều thêm 2 đảng viên ở ngành xe lửa là Trần Sâm và Văn Tôn lo việc ấn loát và phát hành báo. Báo “Người Mới” được in trên gát xép gia đình ông Chín Trạc (cơ sở cách mạng ở phố Cầu Bảo, phường Bảo An). Báo in bằng máy rô-nê-ô quay tay do cơ sở của ta lấy được của địch ở Phan Rang. Báo in 4 trang, trên giấy manh, khổ 20x30cm. Vì báo ra không định kỳ, số lượng in ít nên chỉ đủ gửi đi các cơ sở Đảng ở Ninh Thuận và chuyển một số ít cho đảng viên ở Khánh Hòa, Đà Lạt, Bình Thuận. Nội dung chủ yếu của báo “Người Mới” là tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, giác ngộ tinh thần yêu nước của đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiến bộ ở địa phương đứng lên đánh đổ đế quốc, phong kiến, giành độc lập cho dân tộc.

Báo Chiến Thắng
Sau khi đ/c Trần Công Xứng bị bắt, tháng 7-1940, Xứ ủy cử đ/c Trần Hữu Dực, Xứ ủy viên Trung kỳ vào phụ trách các tỉnh Nam Trung kỳ (từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận) và các tỉnh Tây nguyên. Đ/c Trần Hữu Dực mở lớp huấn luyện cho đảng viên cốt cán, đồng thời đề ra 9 công tác lớn, trong đó có xác định – gấp rút xuất bản báo Đảng, phát hành đến các tỉnh kể cả bí mật đến công khai. Nhờ sự ủng hộ tài chính của lực lượng đảng viên và cơ sở, đ/c Trần Hữu Dực và 2 đ/c Đặng Tương và Trấn Hiếm tìm mua giấy sáp, ru-lô, bút thép, mực in, giấy in báo. Việc cung ứng vật tư do đ/c Phạm Văn Hảo cung cấp theo đường xe lửa từ Sài Gòn ra Tháp Chàm.
Tháng 10-1940, tại căn cứ sông Quao, số báo Chiến Thắng đầu tiên ra đời. Báo in rô-nê-ô, 4 trang, khổ 25x40cm. Báo Chiến Thắng phổ biến tình hình nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, tuyên truyền, giáo dục đảng viên, tập hợp quần chúng chuẩn bị lực lượng vững mạnh để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Đ/c Trần Hữu Dực trực tiếp phụ trách việc biên tập, viết bài cho báo.
Tết Nguyên đán 1941, do nhu cầu tăng lượng phát hành, in thư truyền đơn và để bảo đảm an toàn, đ/c Trần Hữu Dực cho dời cơ sở in báo Chiến Thắng từ sông Quao lên Đá Trắng (Đá Dơi). Có lúc Báo Chiến Thắng in 6 trang, số lượng lên tới 500 tờ, phát hành đến các cơ sở Đảng trong tỉnh và các tỉnh chung quanh. Báo Chiến Thắng ra đến số tháng 9, thì giai đoạn này – tháng 6-1941, phát-xít Đức tấn công Liên Xô. Tình hình trong nước và thế giới có thay đổi. Trước tình hình cấp bách ấy, đ/c Trần Hữu Dực tìm cách liên lạc với Xứ ủy Trung kỳ và Trung ương để nắm chủ trương mới của Đảng và xin tăng cường thêm cán bộ và tài liệu. Nhưng trước khi lên đường, ngày 9-9-1941, mật thám bất ngờ ập vào rẫy sông Quao vây bắt một số đồng chí, trong đó có đ/c Trần Hữu Dực. Sau khi các đ/c bị bắt, bị tù đày, Báo Chiến Thắng ngừng hoạt động từ đó.

Báo Tin Thật:
Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra thời kỳ mới cho sự phát triển báo chí cách mạng Việt Nam. Tháng 10-1946, Ty Thông tin Ninh Thuận được thành lập do đ/c Đỗ Đạt Khoáng làm Trưởng ty. Để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền miệng, Tỉnh ủy lâm thời chỉ đạo Ty Thông tin ra tờ báo “Tin Thật” làm cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Ninh Thuận do đ/c Đỗ Đạt Khoáng – Trưởng ty Thông tin kiêm chủ bút. Nội dung của tờ báo là kháng chiến và kiến quốc. Đ/c Đỗ Đạt Khoáng vừa viết bài, vừa biên tập; đ/c Hồ Công Danh (Hồ Công Luật), Trần Văn Mại chuyên viết chữ ngược (in trái) vào bàn đá, Nguyễn Văn Nam lo in báo. Báo Tin Thật ra số đầu tiên vào tháng 12-1946 tại một chòi rẫy ở thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng, khổ 30x40cm. Mỗi kỳ báo chỉ in được 70-80 tờ đủ đưa về các cơ quan kháng chiến và các xã. Báo Tin Thật lúc đầu xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, nhưng do lúc đó, Ty Thông tin luôn bị địch vây ráp nên sau đó báo xuất bản không định kỳ.
Sau Tết Đinh Hợi – 1947, Ty Thông tin chuyển lên CK7 đóng ở hồ Đá Máng. Báo Tin Thật ra hằng tuần. Tòa soạn và nhà in có thêm các đ/c Nguyễn Chu, Nguyễn Điền, Trần Tông, Phạm Ngọc Thành (Phạm Thành Nhân) tập in và làm liên lạc, đ/c Hồ Công Luật, Nguyễn Văn Nam nhận công tác khác. Về sau nhà in có thêm đ/c Nguyễn Minh Phục, Nguyễn Chí Bền…. do Huyện ủy Thuận Nam đưa lên tập sự.
Tháng 9-1947, tại rừng Ô-Rô (Bình Thuận), 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận có cuộc gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm làm báo. Tỉnh Bình Thuận giúp đỡ vật tư và cử đ/c Nguyễn Văn Thành ra Ninh Thuận hướng dẫn kỹ thuật in; họa sĩ Đỗ Hữu cũng được điều động về Ty Thông tin Ninh Thuận. Đội ngũ cán bộ, phóng viên báo Tin Thật đã phát triển cả kỹ thuật in và trình bày mặt báo. Báo Tin Thật hình thức in rõ, đẹp (thỉnh thoảng có số in 2 màu). Báo Tin Thật đã có những đóng góp tích cực nâng cao nhận thức và hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào việc khôi phục phong trào kháng chiến phát triển nhanh và mạnh.

Thông tin Ninh Thuận, Tổ quốc:
Đến khoảng tháng 3-1950, Ty Thông tin Ninh thuận chủ trương xuất bản tờ Ninh Thuận ra hằng tuần để kịp thời thông tin tuyên truyền phục vụ công cuộc kháng chiến. Tờ tin in trên khổ giấy học trò, mỗi kỳ phát hành khoảng 300-500 bản. Đến tháng 6-1950, đổi tên thành tờ “Tổ Quốc”. Tờ tin phản ánh khá đầy đủ tình hình trong tỉnh, trong nước; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm kháng chiến thắng lợi. Tờ Tổ Quốc phát hành hạn chế nên tỉnh khuyến khích việc “xem xong trao cho người khác xem”.

Tạp chí Dân
Sau Chiến dịch Đông-Xuân (1950-1951), Ty Thông tin Ninh Thuận xuất bản Tạp chí Dân do đ/c Lê Duy Hinh làm chủ nhiệm; đ/c Thân Trọng Hách làm thư ký tòa soạn, số đầu tiên xuất bản ngày 2-9-1951. Tạp chí Dân là cơ quan tuyên truyền, huấn luyện Dân, quân, chính Ninh Thuận. Việc xuất bản Tạp chí Dân là một cố gắng rất lớn của tỉnh lúc bấy giờ, in khổ 20x30cm, kỹ thuật in trên bản đá như Báo Tin Thật; in từ 8-16 trang tùy theo yêu cầu tuyên truyền và điều kiện vật tư cho phép. Lúc đầu, Tạp chí Dân phát hành 1 kỳ/tháng, sang năm 1952, tăng lên 2 kỳ/tháng. Đến cuối năm 1954, sau khi cán bộ lên đường tập kết ra Bắc, số đ/c rút lui vào hoạt động bí mật, Tạp chí Dân ngừng hoạt động.

Báo của Đảng bộ Ninh Thuận
trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:

Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, nhưng Mỹ-Diệm ngang nhiên phá bỏ các điều ước, chúng thực hiện “Tố cộng”, “diệt cộng” lê máy chém đi khắp nơi, gây bao tang tóc cho nhân dân miền Nam, trong đó có Ninh Thuận.
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Ninh Thuận chủ trương ra tờ báo Giải Phóng làm cơ quan thông tin tuyên truyền của Mặt trận Dân tộc giải phóng Ninh Thuận. Tháng 4-1962, Báo Giải Phóng ra số đầu tiên tại vùng căn cứ thôn Suối Tiên, xã Giá Trên, huyện Anh Dũng (nay là xã Phước Hà, Ninh Phước). Đ/c Trần Đệ, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp viết những bài quan trọng và phụ trách biên tập lần cuối trước khi in. Nhiều đ/c lãnh đạo tỉnh lúc bấy giờ tích cực tham gia viết bài. Báo Giải Phóng in bằng giấy sáp, mực và giấy in báo do một cơ sở cách mạng ở xã Phước Dinh cung cấp. Có lúc vật tư khan hiếm, các đ/c phải lấy bồ hóng trộn với dầu ma-dút làm mực in. Báo phát hành 2 kỳ /tháng, với số lượng 100-150 bản/kỳ (khổ 20x30cm). Báo phân phát về các cơ quan và nhân dân vùng căn cứ, vùng địch hậu.
Giữa năm 1964, do phong trào đấu tranh cách mạng dâng cao, Tỉnh ủy Ninh Thuận chỉ đạo xuất bản tờ Tin Tức hằng tuần thay thế Báo Giải Phóng để kịp thời thông tin chiến sự trong tỉnh, động viên tinh thần cách mạng của nhân dân tiến lên đánh giặc. Tin Tức Ninh Thuận mỗi kỳ phát hành 150-200 tờ (khổ 15x20cm). Đến cuối năm 1964, đầu năm 1965, lực lượng cộng tác viên viết bài càng đông như đ/c Lê Văn Tiên, Ngô Hồi (tức Loan), Lê Tấn Thám (Bích Lam), đ/c Bình (Dân Chủ), Trần Trọng Cầu, Hoài Ân, Lê Văn Nhiễm, Nguyễn Minh Phục, Lê Chí Phương… một số cán bộ ở các huyện, đơn vị lực lượng vũ trang cũng gửi bài cộng tác. Đ/c Phan Minh Đạo, cán bộ Tuyên huấn khu 6, nhà văn Nam Hà ở miền Bắc cũng tham gia viết bài với nhiều thể loại có giá trị.
Cuối năm 1965, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị mở rộng xác định quyết tâm đánh Mỹ và tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ bản chất của chiến tranh. Trước yêu cầu đó, hội nghị cũng thống nhất cho ra đời báo “Chiến Đấu” là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Ninh Thuận. Báo Chiến Đấu ra số đầu tiên vào giữa năm 1966 tại Đồi Thông, xã Giá Dưới, sau chuyển ra xã Hà Dài, rồi về xã Là A (ngoài), huyện Anh Dũng, do đ/c Lê Tấn Thám phụ trách. Báo Chiến đấu lúc đầu phát hành 200 tờ, về sau lên 300 đến 400 tờ, mỗi số từ 8-12 trang (khổ 20x30cm). Đ/c Võ Thanh Toàn chuyên đánh stencil, cùng đ/c Phạm Điệm in ấn; tham gia làm ma-két, vẽ tranh đả kích, tranh cổ động có đ/c Phạm Đức Minh (Phạm Gia Anh) họa sĩ người Hà Nội tăng cường cho chiến trường Ninh Thuận. Năm 1969, trong một lần đột ấp mua giấy, mực in, đ/c Phạm Điệm bị địch bắn, hy sinh anh dũng. Năm 1971, khi công tác xuống xã Thuận Tân, huyện Thuận Nam (nay là xã Phước Hải, Ninh Phước), đ/c Phạm Đức Minh bị địch phục kích cũng đã anh dũng hy sinh. Báo Chiến Đấu thường sử dụng nguồn tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh giải phóng và tin trong tỉnh do các địa phương báo cáo. Tin đọc chậm của các đài được chép lại để cung cấp cho báo. Các đ/c Nguyễn Thị Minh Trang, Phạm Hoa (Sơn), Lê Như Sung, Nguyễn Thị Nhung, Huỳnh Thị Mừng… tham gia chép tin để đăng báo, bảo đảm phát hành 1-2 tháng/kỳ. Đến đầu năm 1973, do tập trung chiến dịch giải phóng miền Nam, cán bộ tuyên huấn đi công tác dài ngày ở các địa phương, nên Báo Chiến Đấu ngừng hoạt động. Qua 6 năm xây dựng và phát triển, Báo Chiến Đấu xuất bản được khoảng 30 số. Báo Chiến Đấu đã động viên tinh thần của cán bộ, nhân dân, góp phần vào đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí minh lịch sử trên quê hương Ninh Thuận…

BÁO THUẬN HẢI ( NINH THUẬN) TỪ 1975-1992
Đại thắng mùa xuân 1975 đưa cả nước thống nhất và đi lên CNXH. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa V (từ ngày 22 đến ngày 27-12-1975) đã quyết định hợp nhất các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy thành tỉnh Thuận Hải, đến tháng 2-1976 tỉnh Thuận Hải chính thức đi vào hoạt động.
Để đưa đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; cổ vũ và hướng dẫn phong trào cách mạng trong giai đoạn mới, ngày 5-6-1976, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải ra quyết định số 1141/QĐ-TU thành lập tờ báo của tỉnh Thuận Hải trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đến ngày 27-10-1976 Thường vụ tỉnh ủy có quyết định chuẩn y việc thành lập Báo Thuận Hải trực thuộc Tỉnh ủy và cử đ/c Đỗ Thành, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm tờ báo. Ngày 15-12-1976, Báo Thuận Hải, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh ra số báo đầu tiên, báo xuất bản một tháng 3 kỳ vào các ngày 1, 10, 20 hàng tháng, khổ 30 x 42 cm, 8 trang, mỗi kỳ xuất bản 700 tờ , báo in thủ công là chính (xếp chữ chì, cả máy tipô). Phần lớn báo phát hành đến các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện, thị. Trụ sở báo lúc đầu đặt tại số 7 Phan Đình Phùng, thị xã PR-TC.
Ngày 1-11-1977, thực hiện chủ trương của tỉnh-chuyển tỉnh lỵ từ thị xã Phan Rang, về thị xã Phan Thiết, trụ sở Báo Thuận Hải cũng được chuyển về Phan Thiết. Báo Thuận Hải được bố trí tại căn nhà số 10, đường Phan Chu Trinh, thị xã Phan Thiết. Cuối năm 1978, do yêu cầu phát triển của cơ quan báo, Tỉnh ủy bố trí địa điểm mới cho Báo Thuận Hải tại nhà số 6, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Phan Thiết. Đến tháng 10-1979, tỉnh Thuận Hải diễn ra sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (họp từ ngày 16 đến ngày 23-10-1979). Về nhân sự Báo trong những năm 1979 – 1980, đ/c Vũ Hồng, ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Tổng biên tập Báo. Giữa năm 1980 đ/c Vũ Hồng bệnh mất, đ/c Nguyên Nam, được phân công về làm Tổng biên tập Báo. Đến năm 1983, Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định phân công đ/c Nguyễn Trung Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Tổng biên tập Báo.
Năm 1984, Báo Thuận Hải có sự thay đổi về cán bộ lãnh đạo, ngày 30-6-1984 Ban Thường vụ tỉnh ủy ra Quyết định số 174 QĐ/TV: điều động đ/c Lương Sơn, Phó ban TGTU về làm Tổng biên tập Báo.
Đến năm 1986 là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lầ thứ VI. Báo tập trung sức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Đại hội VI của Đảng khai mạc (ngày 15-12-1986) đội ngũ những người làm báo trong tỉnh nhận thức rõ vị trí của công tác báo chí trước sự kiện chính trị trọng đại này. Đại hội Đảng lần thứ VI đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, Báo ra liền 2 số đặc biệt chào mừng Đại hội. NQ Đại hội VI của Đảng nêu rõ :"Đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước là việc cấp bách, đồng thời là việc thường xuyên lâu dài".
Thực hiện NQ Đại hội VI của Đảng và NQ Đại hội VI của Đảng bộ tỉnh và các NQ chỉ thị của TW Đảng, của tỉnh. Báo Đảng bộ đã từng bước đổi mới, cải tiến nội dung và hình thức để phục vụ công cuộc đổi mới. Sau khi TVTU cho phép nâng khổ báo, số báo 684 ra ngày 15-10-1986 ra khổ lớn 40x60cm, 4 trang, vẫn ra tháng 6 kỳ. Lúc này theo tổng số biên chế được duyệt Báo tăng cường , bổ đội ngũ PV,BTV gồm những anh chị em có trình độ, năng khiếu làm báo.

BÁO NINH THUẬN TỪ 1992 ĐẾN NAY

Đến năm 1991, Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 9 (từ ngày 27-7 đến 12-8-1991) đã quyết định: Tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, hai tỉnh chính thức làm việc từ ngày 1-4-1992.
Tỉnh Ninh Thuận tái lập có 3 huyện, 1 thị xã dân số khoảng 410.000 người. Đảng bộ có 232 cơ sở Đảng với 3.602 đảng viên. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã PR-TC. Đầu tháng 4-1992 Tỉnh ủy lâm thời họp quyết định củng cố kiện toàn bộ máy và các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh. Lúc này do thiếu cán bộ phóng viên nên chỉ phân công 3 cán bộ phóng viên từ báo Thuận Hải ra, hình thành tổ báo chí thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngày 1-5-1992, số báo Ninh Thuận đầu tiên đã ra mắt bạn đọc, khổ 30x40cm, 8 trang 4 màu, số lượng 1000 tờ. Ngày 4-6-1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập cơ quan Báo của Đảng bộ Ninh Thuận chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy. Đ/c Nguyễn Trường Sanh- P. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo.
Trụ sở Báo ban đầu được bố trí ở số 3, Hùng Vương, thị xã PR-TC; đến ngày 23-10-1992, trụ sở Báo được chuyển về nhà số 383, đường Thống nhất. Trong 8 tháng năm 1992: Báo đã xuất bản 24 kỳ, lúc này Báo ra mỗi tuần 1 kỳ, phát hành 2000tờ/kỳ.
Năm 1993, là năm thứ 2 Báo Ninh Thuận bước vào thực hiện công tác xuất bản, lúc này báo giữ nguyên khổ 30x40cm in 2 màu, mỗi tháng ra 6 kỳ vào các ngày 1, 5, 10, 15, 20, 25; vì điều kiện của tỉnh mới tái lập nên việc in báo gặp khó khăn, phải in ở xí nghiệp In Khánh Hòa.
Sau Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, tháng 6-1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Bắc Việt Q.Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Tỉnh ủy viên sang làm Tổng biên tập Báo thay cho đ/c Nguyễn Trường Sanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trong năm 1997, để thể hiện vai trò, vị trí của tờ báo Đảng trong công cuộc đổi mới-vừa là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền; vừa là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh sau khi xin ý kiến của TVTU và được sự đồng ý của bộ Văn hóa Thông tin, từ số báo 311 ra ngày 15-4-1997, Báo thực hiện măng-séc mới - dưới măng sét Báo Ninh Thuận ghi : Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Đến năm 2000, tổ chức bộ máy cơ quan báo bao gồm, Tổng Biên tập Nguyễn Bắc Việt, Phó Tổng Biên tập Thái Quang Trung; các phòng: Tòa soạn, Phóng viên, Hành chính-Trị sự, với 22 CB, PV,VC .
Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, kể từ tháng 4-2000, Báo Ninh Thuận đã xuất bản thêm tờ Tin ảnh Ninh Thuận phục vụ đông đảo bạn đọc ở vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Đến năm 2004, đ/c Nguyễn Minh Trứ được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập, thay đ/c Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy –Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tháng 12-2009, đồng chí Mai Văn Ty, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập phụ trách thay đồng chí Nguyễn Minh Trứ, chuyển công tác.
Tháng 9-2010, đồng chí Mai Văn Ty, được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập.
Tháng 8-2017, đồng chí Mai Văn Ty, chuyển công tác.
Tháng 9-2017, đồng chí Dương Ái Quân, được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập phụ trách thay đồng chí Mai Văn Ty

Qua từng giai đoạn phát triển, tự hào với truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, báo Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Ninh Thuận hôm nay nguyện kế tục xứng đáng những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của báo chí tỉnh nhà, ra sức rèn luyện, học tập, tập trung nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo, phục vụ sự nghiệp công cuộc đổi mới và phát triển quê hương, đất nước; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh.

BÁO NINH THUẬN

NHỮNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO BÁO ĐẢNG
NINH THUẬN QUA CÁC THỜI KỲ

1. BÁO NGƯỜI MỚI (Thời kỳ 1939)
         Do đ/c Trần Công Xứng, Xứ ủy viên Trung kỳ phụ trách.

2.BÁO CHIẾN THẮNG (Thời kỳ 1940 - 1941) 
         Do đ/c Trần Hữu Dực, Xứ ủy viên Trung kỳ phụ trách.

3. BÁO TIN THẬT (Thời kỳ 1946 - 1950)
         Do đ/c Đỗ Đạt Khoáng phụ trách.

4. NINH THUẬN THÔNG TIN (Thời kỳ 1950)
         Ty Thông tin Ninh Thuận phụ trách

5. BÁO TỔ QUỐC (Thời kỳ 1950)
         Ty Thông tin Ninh Thuận phụ trách

6. TẠP CHÍ DÂN (Thời kỳ 9-1951 – 1952)
         Do đ/c Lê Duy Hinh, làm chủ nhiệm.

7. BÁO GIẢI PHÓNG (Thời kỳ 1962 - 1964)
         Do đ/c Trần Đệ, Bí thư tỉnh ủy phụ trách
 

8. TỜ TIN TỨC (Thời kỳ 1964-1965)
         Tỉnh ủy Ninh Thuận phụ trách.
 

9. BÁO CHIẾN ĐẤU (Thời kỳ 1966 - 1972)
          Do đ/c Lê Tấn Thám, phụ trách.

10. BÁO THUẬN HẢI (Thời kỳ 1976 - 1977)
          27-10-1976, Đỗ Thành, Chủ nhiệm.
          14-9-1977, Ngô Triều Sơn, Trưởng ban Biên tập.

- BÁO THUẬN HẢI (Thời kỳ 1977 - 1979)
          Đ/c Ngô Triều Sơn, Tổng biên tập

- BÁO THUẬN HẢI (Thời kỳ 1979 - 1980)
         Đ/c Vũ Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Tổng biên tập .

- BÁO THUẬN HẢI (Thời kỳ 1980 - 1983)
         Đ/c Nguyên Nam, Tổng biên tập
 

- BÁO THUẬN HẢI (Thời kỳ 1983 - 1984) 
         Đ/c Nguyễn Trung Hậu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy,
         Trường ban Tuyên giáo, Tổng biên tập .

- BÁO THUẬN HẢI (Thời kỳ 1984 - 1992)
         Đ/c Lương Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập.

11. BÁO NINH THUẬN (Thời kỳ 4-1992 đến 6-1996)
        Đ/c Nguyễn Trường Sanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập.

- BÁO NINH THUẬN (Thời kỳ 1996 đến 2004)
        Đ/c Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Tổng biên tập.

- BÁO NINH THUẬN (thời kỳ 2004- tháng 12/2009)
        Đ/c Nguyễn Minh Trứ, Tổng Biên Tập

- BÁO NINH THUẬN (từ tháng 12-2009 đến tháng 8-2010)
        Đ/c Mai Văn Ty, Phó Tổng Biên tập phụ trách

- BÁO NINH THUẬN (từ tháng 9-2010 đến tháng 7-2017)
        Đ/c Mai Văn Ty, Tổng Biên tập 

- BÁO NINH THUẬN (từ tháng 9-2017 đến nay)
       Đ/c Dương Ái Quân, Tổng Biên tập

 
  

 
 • Vũ Huy Trường
  Thật vui và tự hào thay khi Báo Ninh Thuận ngày càng phong phú về nội dung và chất lượng tin bài ngày càng cao . Chúc báo Ninh Thuận ngày càng phát triển góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của tỉnh nhà.
  truongvh2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chi
  Tôi thật sự bất ngờ và hãnh diện khi ghé thăm trang web: baoninhthuan.com.vn. Quê hương Ninh Thuận ngày nay đã thây đổi và phát triển nhanh chóng, những thông tin chính trị - kinh tế - xã hội được cập nhật đến người dân một cách nhanh chóng và chính xác. Để có được điều đó là nhờ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Toà soạn báo Ninh Thuận. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Toà soạn.
  chi.sociology@gmail.com
 • Nguyen Quoc Viet
  Kinh chao tap the, ngoi nha Bao Ninh Thuan! Minh xa cach ngoi nha Bao Ninh Thuan da lau, nhung hang ngay minh van theo gioi nhung hanh trinh va buoc di cua to bao. Nay Bao Ninh Thuan da co Bao dien tu, thong tin da duoc cap nhat, nho do ma minh da biet duoc tinh hinh cua ngoi nha xua. Xin chuc mung ngoi nha Bao Ninh Thuan. Cam on tat ca!
  quocvietly75@yahoo.com
 • Trần Minh Tuấn
  Theo tôi, Nên có bài giới thiệu kèm hình ảnh đội ngũ làm báo NTO. Báo Ninh Thuận trình bày đẹp, ảnh đẹp, load nhanh... tôi rất khâm phục đội ngũ kỹ thuật viên của báo! Thân ái!
  Tuanminh@gmail.com