• Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Phước xóa nhà tạm cho hội viên