Sử dụng nước tưới tiết kiệm đảm bảo sản xuất vụ hè - thu 2017 có hiệu quả

(NTO) Cuối năm 2016 mưa lớn, 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh tích đầy nước, nên tình hình nước tưới vụ hè - ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: