Chuyển biến trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(NTO) Năm 2018, tỉnh ta có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và được các huyện xác nhận đưa vào ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: