Phước Thái: Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Trở lại xã Phước Thái (Ninh Phước) sau 5 năm đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), chúng tôi nhận thấy diện mạo nông ...
1 2 3 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: