Nâng cao cảnh giác, phòng, chống cháy nổ trong mùa khô và dịp Tết Nguyên đán

(NTO) Nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ trong mùa khô, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và nâng cao nhận thức ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: