Chỉ thị: Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

LTS: Ngày 16-1-2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: