Liệu có còn cỏ cho... voi?

(NTO) Tôi có ông bạn “hơi bị” già, mới trên bảy mươi mà đi đứng lom khom, cứ như ông lão chín mươi, trông ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: