Trách nhiệm với bản thân

(NTO) Anh bạn tôi nói: “Trong một đời người, cái gì là nặng gánh nhất? Đó là trách nhiệm. Trách nhiệm nào nặng nhất? ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: