Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, biểu trưng nào sẽ là biểu trưng của tỉnh Ninh Thuận?
  •   Biểu trưng 1
  •   Biểu trưng 2
  •   Biểu trưng 3