Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

(NTO) Kết quả 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP trên địa bàn tỉnh rất toàn diện, rộng khắp từ phối hợp chỉ đạo ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: