Đảng bộ Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông Thôn : Lãnh đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(NTO) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên các lĩnh vực ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: