Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong giai đoạn mới

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2018) là dịp để những người làm công tác Văn phòng cấp ủy ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: