Bác Ái: Lực lượng kiểm lâm chủ động trong công tác phòng, chống phá rừng

(NTO) Trong năm 2018, công tác quản lý, kiểm tra, truy quét chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được huyện Bác ...
... 2 3 4 ... 
Các tin đã đưa ngày: