Giao chỉ tiêu kế hoạch triển khai mô hình sản xuất cánh đồng lớn năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 13-11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch triển khai mô hình sản xuất cánh ...
... 2 3 4 ... 
Các tin đã đưa ngày: