Đầu tư trên 3,468 tỷ đồng gia cố, nâng cấp các công trình thủy lợi

(NTO) UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng gia cố, nâng cấp 5 công trình thủy lợi trên ...
... 3 4 5 ... 
Các tin đã đưa ngày: