Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Phước

Ninh Phước có dân số gần 161.000 người, trong đó chiếm 32,82% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) bao gồm dân tộc ...
Đầu 1 2 3 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: