Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện

(NTO) Với nhiệm vụ tiếp nhận chữa bệnh, cai nghiện, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, dạy nghề cho người nghiện ma túy ...
1 2 3 ... 
Các tin đã đưa ngày: