Ông Thành Thanh Tâm, chức sắc điển hình trong công tác mặt trận ở cơ sở

(NTO) Đến thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải (Ninh Hải) hỏi thăm bất cứ người dân nào chúng tôi gặp cũng đều ...
... 3 4 5 ... 
Các tin đã đưa ngày: