• Năm anh em trên chiếc xe tăng
  •  
     
  • Sáng tác: Doãn Nho - Biểu diễn: Tốp ca nam