Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe

Ngày 15-9-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 4018/UBND-KTTH gởi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các ...
Các tin đã đưa ngày: