Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên đổi mới, sáng tạo, đột phá, vượt qua khó khăn, thách thức, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản hiệu quả về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; phối hợp vận động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 17,4 tỷ đồng, hiến 5.600m2 đất, cùng Nhà nước thực hiện bê tông hóa 3.950m đường giao thông nông thôn, hơn 20km mương thoát nước trong khu dân cư và 1.450m kênh mương nội đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 5,570 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này cùng nguồn xã hội hóa đã xây dựng 287 nhà đại đoàn kết; phối hợp vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1,350 tỷ đồng, triển khai xây dựng mới và sửa chữa 27 nhà tình nghĩa; có 61/61 thôn, khu phố được công nhận danh hiệu thôn, khu phố văn hóa; hằng năm bình quân có 98-100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: K.Thùy

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Trên 80% khu dân cư thực hiện ít nhất 1 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững và 1 mô hình nhân dân tự quản về bảo vệ môi trường, giao thông nông thôn, tuyến phố văn minh, an ninh trật tự, an toàn giao thông, khuyến học...; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” và có sáng kiến được đề nghị thẩm định công nhận ở các cấp.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những kết quả mà MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân huyện Ninh Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện để phối hợp thống nhất hành động; triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới là phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình hành động thứ 6 “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; thực tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa ý Đảng, chính quyền với nhân dân; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi dân vận, dũng khí, có khát vọng cống hiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trương Thành Quyền, tiếp tục tái cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn.