Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Tp. Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2024-2029

Ngày 26/4, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố giai đoạn 2024-2029. Đến dự có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm.

Đại hội đã đánh giá kết quả phong trào TĐQT trong LLVT thành phố giai đoạn 2019-2024, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029. Trong 5 năm qua, phong trào TĐQT trong LLVT thành phố đã thực sự thấm sâu vào các tổ chức quần chúng, diễn ra sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ, với nhiều chủ đề, nội dung, hình thức phong phú, đã kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên trên từng vị trí công tác. Qua phong trào thi đua đã có 226 lượt tập thể và 527 lượt cá nhân thuộc LLVT thành phố được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phong trào TĐQT hằng năm.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Đại hội xác định chủ đề của phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, biểu thị ý chí quyết tâm của LLVT thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT thành phố giai đoạn 2019-2024.