Chào mừng Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Cơ hội mới để Ninh Thuận phát triển

Ngày 28/4, tỉnh ta tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch (QH) tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Nhân sự kiện này, Báo Ninh Thuận phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về vai trò, ý nghĩa của QH và những định hướng, giải pháp để hiện thực hóa QH thành mục tiêu phát triển.

* Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, QH tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa, vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh thời gian tới?

- Đồng chí Trần Quốc Nam: Ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1319/QĐ-TTg về phê duyệt QH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh; đây là căn cứ pháp lý quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển KT-XH của địa phương; là cơ sở triển khai lập QH và đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, QH sử dụng đất và các kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực một cách tổng thể và toàn diện; thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thu hút nguồn lực xã hội hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, khắc phục tình trạng thời gian qua một số nhà đầu tư chiến lược đã tìm hiểu đầu tư vào tỉnh nhưng chưa thực hiện được dự án vì chờ QH tỉnh.

Khu Công nghiệp Thành Hải. Ảnh: T.Duy

Với tầm nhìn chiến lược phát triển: “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển trọng tâm tại khu vực phía Nam tỉnh tạo tiền đề cơ sở hình thành khu kinh tế ven biển; có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. QH tỉnh lấy nhân tố quyết định nội lực là con người và cũng là hạt nhân cho sự phát triển, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài phát triển nền kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số; xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. QH tỉnh sẽ đảm bảo việc phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường liên kết trong phát triển với các địa phương khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và cả nước; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, mở rộng hội nhập quốc tế. Đến năm 2050, Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết các nội dung trọng tâm, định hướng mới trong QH của tỉnh lần này?

- Đồng chí Trần Quốc Nam: QH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua, đây là cơ sở để tỉnh định hướng, sắp xếp không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Bám sát Quyết định số 1319/QĐ-TTg, tỉnh tập trung, tích cực tổ chức triển khai xây dựng QH tỉnh theo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển. Trên cơ sở phân tích thực trạng, nhận diện các thế mạnh, điểm yếu của từng lĩnh vực, từng địa phương trên địa bàn tỉnh, QH tỉnh đã định hình không gian phát triển thông qua cấu trúc phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng và phương án tổ chức các hoạt động KT-XH. QH xác định chọn 5 cụm, ngành quan trọng, gồm: Năng lượng và năng lượng tái tạo (phấn đấu đến năm 2030 năng lượng, năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng khoảng 12% GRDP, giải quyết 7,3% nhu cầu việc của tỉnh); Du lịch chất lượng cao (đến năm 2030, du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững, đóng góp 15% GRDP toàn tỉnh); Công nghiệp chế biến, chế tạo (đến năm 2030, tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 40% giá trị GRDP toàn tỉnh, trong đó tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 25-30%); Nông nghiệp công nghệ cao (đến năm 2030, tỷ trọng ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 7-8% GRDP của tỉnh); Xây dựng và kinh doanh bất động sản (đến năm 2030, ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 19-20% GRDP toàn tỉnh) và 2 động lực tăng trưởng mới là: Kinh tế biển và kinh tế đô thị.

Điện gió Trung Nam (Thuận Bắc). Ảnh: T.D

QH tỉnh xác định tổ chức các hoạt động KT-XH tỉnh theo 4 vùng lãnh thổ, 3 vùng động lực, 3 hành lang phát triển, trong đó QH tập trung phát triển 3 hành lang gồm: Tuyến đường cao tốc, tuyến đường ven biển và mở rộng phát triển theo trục Đông - Tây tạo kết nối vùng, liên vùng theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh cũng xác định vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là cực tăng trưởng mới, là động lực quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh về cảng biển, cảng cạn và trung tâm dịch vụ logistics, khu công nghiệp, đô thị, du lịch, hướng đến năm 2025 đủ điều kiện thành lập khu kinh tế ven biển của cả nước. Ngoài ra, QH tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 770,04ha; 12 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II; 4 đô thị loại IV; 7 đô thị loại V; 6 đô thị ven biển thuộc dải ven biển, phát triển theo cấu trúc không gian đan xen, hỗn hợp đô thị - du lịch. Đây được xem là cấu trúc phát triển cân bằng, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa khu vực trung tâm đô thị và nông thôn miều núi, vùng biển.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết tỉnh có những giải pháp gì để triển khai thực hiện QH đạt hiệu quả trong thời gian tới?

- Đồng chí Trần Quốc Nam: Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng QH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh quyết tâm sẽ sớm đưa các nội dung của QH sớm đi vào đời sống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu mà QH đặt ra, nhất là trong việc liên kết, kết nối với các địa bàn lân cận, khu vực và cả nước; đồng thời tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực KT-XH, bảo vệ tài nguyên môi trường, sinh thái, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tỉnh cũng đã đề ra 8 nhóm giải pháp để triển khai có hiệu quả

Trọng tâm trước mắt, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tập trung tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện QH đảm bảo thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành; quyết tâm hành động, triển khai hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ QH tỉnh đã được phê duyệt; thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, kết nối giữa chiến lược, QH, kế hoạch, trong đó lưu ý rà soát, điều chỉnh các QH chuyên ngành về đất đai, xây dựng... để phù hợp với QH tỉnh. Đẩy mạnh công khai, truyền thông quảng bá rộng rãi QH tỉnh đến nhân dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN); thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn dân, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để huy động toàn xã hội và các nguồn lực hợp pháp tham gia thực hiện QH tỉnh. Thúc đẩy thực hiện các giải pháp về tính chủ động, sáng tạo và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp trong tổ chức, điều hành, quản lý quy hoạch, phát triển KT-XH của tỉnh. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, hạ tầng khung theo hướng liên thông kết nối, đa mục tiêu, liên vùng, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng DN; hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả. Chủ động nghiên cứu, sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất ban hành mới các cơ chế, chính sách phát triển KT-XH cho từng thời kỳ, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác xúc tiến đầu tư. Hỗ trợ, kết nối các chương trình, dự án và DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả.

Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực, sự đồng hành của DN, nhà đầu tư. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp có tiềm lực hàng đầu trong nước và quốc tế đầu tư tại Ninh Thuận, với quan điểm thành công của DN cũng chính là thành công của tỉnh. Qua đó, tạo ra nguồn lực mạnh mẽ hoàn thành các mục tiêu trong QH tỉnh, với đích đến cuối cùng của sự phát triển là nâng cao chỉ số hạnh phúc nhân dân.

Bên cạnh những tiềm năng, cơ hội, Ninh Thuận còn nhiều hạn chế trong phát triển KT-XH, do đó, cần phải quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa và cần có sự tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ từ trung ương để thực hiện hoàn thành mục tiêu QH tỉnh. Tỉnh kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhanh, bền vững, rút ngắn nhanh chênh lệch quá trình phát triển so với các tỉnh trong vùng và cả nước, trọng tâm là huy động nguồn lực tăng cường liên kết vùng và hạ tầng kết nối.

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ san lắp mặt bằng khu đô thị mới đầm Cà Ná (Thuận Nam) là vùng kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

* Phóng viên: Tại hội nghị công bố QH lần này tỉnh còn tổ chức xúc tiến đầu tư vào tỉnh, xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ thêm thông tin về hoạt động này?

- Đồng chí Trần Quốc Nam: Song song với hội nghị công bố QH, tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Tại hội nghị, tỉnh sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về: QH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; giới thiệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, định hướng phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa QH tỉnh. Tỉnh cũng đã công bố danh mục 55 dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh, gồm: 18 dự án lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch; 14 dự án lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản; 9 dự án lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo; 9 dự án lĩnh vực công nghiệp chế biến và 5 dự án lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức trao quyết định chủ trương đầu tư và bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư trên 120.000 tỷ đồng. Các dự án này có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh. Bên lề hội nghị, tỉnh còn tổ chức các hoạt động: Khánh thành tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; hội thảo về năng lượng xanh, hydro xanh và khu công nghiệp trung hòa carbon; kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh; gian hàng xúc tiến đầu tư kết hợp trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh; trưng bày sơ đồ bản đồ phân bổ và khoanh vùng đất đai, phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng như: Khu, cụm công nghiệp, du lịch phát triển dải ven biển; cấp điện và năng lượng...

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Ninh Thuận cuộc phỏng vấn này.

 --------------------

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh:

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Ninh Thuận- Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt” nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về định hướng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, giới thiệu quảng bá hình ảnh, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, định hướng phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư. Thông qua đó thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa quy hoạch tỉnh.

Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã phối hợp các ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục gồm 55 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư; đồng thời phối hợp với 14 doanh nghiệp tổ chức các gian hàng xúc tiến đầu tư kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh và trưng bày sơ đồ, bản đồ về phân bổ và khoanh vùng đất đai, phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng theo định hướng quy hoạch tỉnh để giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại tỉnh, với phương châm hoạt động “Chuyên nghiệp, đồng hành, hiệu quả”, Trung tâm tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công, du lịch; thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ trong các bước thủ tục đầu tư, nhằm rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư an tâm thực hiện dự án, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh:

Việc tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để tỉnh phát triển đột phá và tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế - xã hội với nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nhân trẻ của tỉnh nói riêng. Quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư có rất nhiều cơ hội mở rộng sản xuất, gia tăng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. Đồng thời qua đó, sẽ đón nhận làn sóng đầu tư mới, đạt được phát triển nhanh, bền vững, bứt phá trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, Hội mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; lắng nghe, đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Với tinh thần “Kết nối - Sáng tạo - Phát triển”, Hội Doanh nhân trẻ sẽ tập trung tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ, phát huy vai trò của doanh nhân trẻ xung kích trên mặt trận kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, tiên phong kiến tạo những giá trị mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Với dư địa, tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, nguồn lực phong phú là điều kiện, tiền đề để tỉnh bước vào thời kỳ phát triển mới, tạo bứt phá vươn lên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng việc thực hiện quy hoạch tỉnh sẽ chắc chắn thành công.

Ông Nguyễn Hậu Hữu, Phó ban Năng lượng Tập đoàn BIM:

Ninh Thuận có bờ biển dài 105km, năng lượng bức xạ lớn, nhiều nắng, gió, hội tụ điều kiện lý tưởng phát triển nghề muối, hơn 3.000ha đất làm muối, góp 50% sản lượng cả nước. Ninh Thuận còn là giao điểm của 3 trục giao thông chiến lược gồm Quốc lộ 1, đường sắt Thống Nhất và Quốc lộ 27. Nhận thấy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, BIM là một trong những tập đoàn tiên phong đầu tư vào tỉnh với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, biến những thách thức tự nhiên của tỉnh thành lợi thế kinh doanh. Với sự đầu tư các dự án muối, nhà máy điện gió, điện mặt trời, chúng tôi đã hoàn thành tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất muối lớn nhất Việt Nam, phát triển muối sạch kết hợp năng lượng sạch trên cùng một diện tích đất 2.500ha. Trong thời gian tới, ngành công nghiệp sau muối sẽ phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh đó là các ngành muối, năng lượng tái tạo và cảng biển. Trên cơ sở tiềm năng phát triển của Ninh Thuận và tiền đề tổ hợp kinh tế xanh, BIM Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư hướng tới triển khai dự án tổ hợp công nghệ cao sau muối, phát huy các thế mạnh của tỉnh về ngành muối, ngành năng lượng tái tạo và cảng biển. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, ủng hộ của các cấp bộ, ngành, cũng như chính quyền và nhân dân Ninh Thuận.

* Ông Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam:

Quy hoạch tỉnh đã được duyệt và công bố có ý nghĩa quan trọng trong phát triển của tỉnh, trong đó có huyện Thuận Nam. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh, huyện sẽ phối hợp các ngành cụ thể hóa các định hướng lớn của quy hoạch tỉnh để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra; chủ động sẵn các điều kiện về đầu tư, sớm phát triển hình thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh theo Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy. Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo, huyện sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, rà soát các quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng, cập nhật đầy đủ điều kiện về đất đai cho phát triển năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo việc triển khai các dự án được thuận lợi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đất đai các khu vực triển khai dự án, đồng thời phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giúp các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đi vào hoạt động. Huyện cũng sẽ cùng với các ngành đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các dự án, nhất là các dự án sạch, xanh, sử dụng năng lượng tái tạo dồi dào tại chỗ theo xu hướng phát triển xanh, tuần hoàn của thế giới.