• Tình Bác sáng đời ta
  •  
     
  • Nhạc: Lưu Hữu Phước - Lời: Long Hưng - Minh Tuyền - Biểu diễn: NSND Trần Hiếu