Sở Y tế thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 23/11/2023, Sở Y tế ban hành Thông báo số 5407/TB-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Các tin đã đưa ngày: