Từ 15 giờ 00 phút ngày 28-9-2022, cho phép các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển tỉnh

Ngày 28-9, UBND tỉnh có Thông báo số 102/TB-UBND cho phép các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển tỉnh ...
1 2 3 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: