Thông báo tuyển dụng lao động năm 2011

Căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị, nay Trung tâm giống hải sản cấp I Ninh Thuận thông báo tuyển dụng 04 lao động với các vị trí như sau:

- 02 kỹ sư nuôi trồng thủy sản

- 02 kỹ thuật điện trình độ đại học

Trung tâm giống hải sản cấp I thông báo và mời các công dân có đủ điều kiện đến đăng ký tham gia dự tuyển

Địa chỉ liên hệ: 36 đường 16 Tháng 4, Tp. Phan rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ: 068.2240332