Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Ninh Thuận thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Ninh Thuận, số 01 đường Lương Thế Vinh, Phước Mỹ, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận cần tuyển:

Chế độ:

- Ưu tiên cho những người tốt nghiệp hệ chính quy. Đã qua kinh nghiệm

- Lương theo thỏa thuận

- Các chính sách khác theo Quy định của Nhà nước hiện hành và chế độ ưu đãi của Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.

- Số điện thoại: 068.3823304