Ban Xây dựng năng lực và Quản lý dự án Nâng cao năng lực Quản lý nguồn nước và Cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận: Thông báo tuyển dụng nhân sự

Ban Xây dựng năng lực và Quản lý dự án Nâng cao năng lực Quản lý nguồn nước và Cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận cần tuyển 01 Phiên dịch/Biên dịch làm việc cho Ban.

- Địa điểm công tác: Tỉnh Ninh Thuận;

- Thời gian làm việc: 1 năm (Nếu kết quả làm việc tốt sẽ ký tiếp hợp đồng);

- Chế độ: Lương theo thỏa thuận (Mức lương tối thiểu là 400 EUR).

 Điều kiện yêu cầu như sau:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, có kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm phiên dịch/biên dịch cho các dự án ODA, giao tiếp và ứng xử tốt, có kỹ năng làm việc theo nhóm.

Yều cầu gửi Hồ sơ xin việc bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo đường Bưu điện hoặc Email dưới đây:

Email: contact@nguonnuoc.org.vn ; thao.nguyenthinguyen@nguonnuoc.org.vn

Địa chỉ văn phòng: Ban Xây dựng năng lực và QLDA Nâng cao năng lực Quản lý nguồn nước và Cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận, số 450 Thống Nhất, Phan Rang–Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

Hạn cuối nộp hồ sơ đến hết ngày 15/9/2011.

(Miễn trả lại hồ sơ cho ứng viên không trúng tuyển)