Đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, tỉnh ta đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người lao động, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Nhằm hỗ trợ phục hồi DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Cục Thuế tỉnh đã triển khai 5 chính sách gồm: Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước, giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất, giảm trừ thu nhập chịu thuế của DN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ tính thuế năm 2022. Đến nay, đã giảm thuế giá trị gia tăng cho 865 DN/93,331 tỷ đồng và 216 hộ kinh doanh/135 triệu đồng; giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với 796 trường hợp/23 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai các chính sách như hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay thương mại cho DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh; giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5-1% trong hai năm 2022 và 2023 và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ. Qua đó đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 443 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại là 540 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 10 khách hàng/39 tỷ đồng; hỗ trợ 3 tháng tiền nhà cho 22 lao động thuộc 4 DN với tổng tiền là 33 triệu đồng.

Công nhân xây dựng công trình Khu công nghiệp Phước Nam (Thuận Nam).

Nhóm hỗ trợ việc làm và an sinh xã hội gồm 7 chính sách, được giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện gồm: Chính sách hỗ trợ 3 tháng tiền nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ; Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai 6 chính sách cho vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm; mua, thuê nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị và chi phí học tập; cho vay ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động do dịch COVID-19; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) cho vay về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 và hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm. Qua triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện cho vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm 44,956 tỷ đồng/964 hộ, vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội 469 triệu đồng, vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập và trang trải chi phí học tập 5,464 tỷ đồng/465 hộ/548 học sinh, sinh viên; cho vay ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động 1,88 tỷ đồng/25 cơ sở...

Theo đại diện NHCSXH tỉnh, thực hiện cho vay theo CTMTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, từ cuối tháng 4-2022, Chính phủ đã có chủ trương triển khai giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025, nhưng đến nay, chưa triển khai cho vay do Đề án CTMTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh chưa ban hành, đồng thời chưa có hướng dẫn về đối tượng thụ hưởng của chương trình từ trung ương và NHCSXH Việt Nam chưa có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục cho vay. Việc hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm, do mới có hướng dẫn triển khai thực hiện của Tổng Giám đốc NHCSXH, nên đến nay NHCSXH tỉnh mới triển khai, chưa phát sinh hồ sơ vay.

Đối với nhóm hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, trên cơ sở đề xuất bổ sung dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh, đến nay đã được trung ương bố trí 134 tỷ đồng cho 2 dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn (34 tỷ đồng) và Dự án đầu tư xây mới và nâng cấp, cải tạo hai Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, Bác Ái (100 tỷ đồng). Như vậy, về cơ bản các sở, ngành và địa phương đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ, nhất là các chính sách đã có hướng dẫn từ Chính phủ và bộ, ngành trung ương. Đến nay, đa số các chính sách đã được triển khai đến các DN, hộ kinh doanh, cá nhân và người lao động.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn. Một số chính sách triển khai chậm do trung ương chậm ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện, trong đó có 3 chính sách mới ban hành hướng dẫn, 2 chính sách chưa ban hành hướng dẫn để thực hiện như: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022; cho vay thực hiện CTMTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, nguồn lực bố trí cho đầu tư phát triển thuộc chương trình phục hồi phân bổ chậm.

Để tiếp tục đẩy nhanh chương trình phục hồi và phát triển KT-XH sau dịch COVID-19, đồng thời bảo đảm các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được đến tay người dân, DN nhanh nhất, trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục khẩn trương thực hiện các chính sách theo thẩm quyền và các ngành lĩnh vực liên quan. Mặt khác, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các cấp quan tâm xem xét, sớm ban hành quyết định về hướng dẫn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022. Kiến nghị Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế, Bộ Tài chính sớm hướng dẫn đối tượng thụ hưởng đối với chính sách cho vay thực hiện CTMTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục để thực hiện chính sách.