Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ đề xuất Trung tâm logistics Cà Ná

Ngày 15-7, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình hoàn thiện hồ sơ đề xuất Trung tâm logistics Cà Ná.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, khu vực quy hoạch Trung tâm logistics Cà Ná, thuộc xã Phước Diêm (Thuận Nam) với quy mô diện tích 62,5 ha, giáp ranh quy hoạch Khu công nghiệp Cà Ná và Cảng Cà Ná, đường tỉnh 701. Vị trí gắn với hành lang vận tải chính của tỉnh và của vùng Nam Trung Bộ; thuận lợi kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường biển. Nơi có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thực hiện dự án, đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, được đánh giá phù hợp theo các tiêu chí quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận. Dự tính tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc .

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết thực hiện Dự án Trung tâm logistics Cà Ná nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực; phát huy tối đa vị trí thuận lợi của tỉnh, với lợi thế Cảng nước sâu Cà Ná. Do đó, các đơn vị, ngành liên quan cần khẩn trương, tranh thủ cơ hội cạnh tranh, sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, phê duyệt để triển khai thực hiện. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của 8 bộ ngành, 3 địa phương đã cho ý kiến cơ bản đồng thuận, sở, ngành liên quan cùng đơn vị tư vấn cần cập nhật, bổ sung các thông tin, làm rõ tính liên kết, lợi thế, mang tính thuyết phục, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo đúng yêu cầu, quy định để kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc quy hoạch phát triển hệ thống logistics Việt Nam, làm cơ sở tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải sớm xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư thực hiện các khu cảng 300.000 tấn, để triển khai giai đoạn tiếp theo khu Cảng tổng hợp Cà Ná nhằm phát huy tối đa thế mạnh Trung tâm logistics Cà Ná. Các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định khi lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng và vận hành dự án.