HĐND huyện Thuận Nam khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 5

Ngày 15-7, HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu được nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các ban, ngành trong huyện. Trong đó tập trung đánh giá sâu kỹ, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2022 và thảo luận, phân tích, xem xét, đề xuất những giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, thảo luận, xem xét và thông qua 9 nghị quyết trên các lĩnh vực KT-XH, xây dựng chính quyền của huyện.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021- 2026.