Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” tỉnh trong 6 tháng đầu năm

Ngày 15-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Cứu trợ” tỉnh trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Qua 6 tháng đầu năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã xây dựng được 40 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 2 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ xây dựng các mô hình giảm nghèo, chương trình an sinh xã hội. Qua đó, góp phần giúp hộ nghèo khó khăn về nhà ở an cư, lạc nghiệp, có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống…

Các đại biểu tham gia cuộc họp. Ảnh: H.Lâm

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành đẩy mạnh công tác vận động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động quỹ trong năm đạt trên 15 tỷ đồng. Tập trung khảo sát nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở để ưu tiên, hỗ trợ kịp thời. Ban Cứu trợ tỉnh tiếp tục vận động và triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân tùy vào khả năng vận động và tình hình khảo sát thực tế về nhà ở tại các địa phương. Tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Tăng cường giám sát và kiểm tra việc quản lý và sử dụng quỹ các cấp...