Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND tỉnh, giá trị sản xuất toàn ngành Nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt 5.904 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ; trong đó nông-lâm nghiệp tăng 3,3%; thủy sản tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Nông-lâm nghiệp đạt 2.597 tỷ đồng, tăng 3,3%; thủy sản đạt 3.307 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Toàn ngành chuyển đổi cơ cấu cây trồng 714 ha, đạt 54,9% kế hoạch; nhân rộng 66 mô hình khuyến nông, với tổng kinh phí 15,5 tỷ đồng; triển khai 31 cánh đồng lớn/4.241,3 ha, trong đó triển khai mới 1 cánh đồng bắp giống 60 ha tại huyện Ninh Phước; tiếp tục duy trì và mở rộng liên kết 30 cánh đồng/4.181,3 ha. Thực hiện 56 liên kết trồng trọt theo chuỗi giá trị, với tổng diện tích 14.267 ha/250.165 tấn đối với các nông sản: Lúa, bắp giống, nho, măng tây, nha đam, tỏi, ớt, hành tím, đậu xanh, chanh dây, kiệu…; liên kết sản xuất và tiêu thụ điều, mía và liên kết tiêu thụ mì.

Nhân viên trang trại Nho Ba mọi đóng gói sản phẩm để bán ra thị trường. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 34.500 tỷ đồng, tăng 1.164 tỷ đồng, tăng 3,49% so với cuối năm 2021, bằng 89,99% kế hoạch. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 18.890 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,75% trong tổng dư nợ, tăng 1.385 tỷ đồng, tăng 7,91% so với cuối năm 2021; dư nợ trung, dài hạn, đạt 15.610 tỷ đồng, chiếm 45,25%, giảm 221 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cuối năm 2021. Riêng lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản: 7.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,46% trong tổng dư nợ, tăng 433 tỷ đồng, tăng 5,92%); Công nghiệp - xây dựng: 6.810 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,74% trong tổng dư nợ, giảm 346 tỷ đồng, giảm 4,84%); Thương mại, dịch vụ và hoạt động khác: 19.940 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,8% trong tổng dư nợ, tăng 1.077 tỷ đồng, tăng 5,71% so với cuối năm 2021. 

* Từ đầu năm đến nay, huyện Bác Ái tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 2 điểm cháy ngoài lâm nghiệp. Phối hợp các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm và UBND các xã thực hiện các phương án PCCCR và chống phá rừng trên địa bàn huyện. Tổ chức 698 đợt tuần tra, truy quét, với 2.673 lượt người tham gia. Đã phát hiện bắt giữ 20 vụ vi phạm (giảm 20% so với kỳ trước). Trong đó: vận chuyển mua bán 3 vụ, vi phạm khác 15 vụ, phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp 2 vụ, với diện tích 5.870 m2; tạm giữ 4 mô tô, 14,310 m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách 23,3 triệu đồng. Chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp phối hợp với các xã tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, vận động Nhân dân chủ động PCCCR, kiểm tra thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng theo phương án được phê duyệt tại các đơn vị chủ rừng và UBND các xã.