Thuận Bắc: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Thuận Bắc được triển khai đồng bộ, toàn diện. Thông qua việc thực hiện mô hình “một cửa” hiện đại và nhiều sáng kiến, cách làm mới, thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), số lượng công việc được giải quyết nhanh chóng, đáp ứng hiệu quả mục tiêu quản lý nhà nước tại địa phương.

Điểm nổi bật tác động tích cực đến CCHH trên địa bàn huyện là sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-9-2021 về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Huyện ủy đã kịp thời ra Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 16-12-2021 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với CCHC trên địa bàn huyện, tổ chức quán triệt, triển khai những nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nắm bắt. Đồng thời, UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo quyết liệt, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Các phòng chuyên môn, UBND các xã thực hiện việc công khai, niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền và thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin kết quả giải quyết công việc, địa chỉ phản ánh, kiến nghị về TTHC tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử huyện, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu khi đến liên hệ thực hiện TTHC.

Có mặt tại trụ sở UBND xã Lợi Hải vào buổi sáng cuối tháng 6, chúng tôi ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, thái độ niềm nở của cán bộ tại bộ phận “một cửa” ở đây. Chị Chamaléa Thị Phe, ở thôn Ấn Đạt, chia sẻ: Tôi đến làm giấy khai sinh cho con, mặc dù có đông người dân đến làm TTHC, nhưng tất cả hồ sơ, giấy tờ đều được giải quyết một cách nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần. Phòng làm việc cũng được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho công dân đến liên hệ công việc…

Đáng ghi nhận trong thực hiện CCHC, huyện Thuận Bắc còn xây dựng và triển khai nhiều sáng kiến, mô hình mới, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân. Điển hình như trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ cá thể thay vì giải quyết 3 ngày theo quy định như trước đây, Phòng Tài chính-Kế hoạch rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 1 ngày. Tại các xã Phước Kháng, Phước Chiến, do đặc thù là khu vực miền núi, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Raglai, hầu hết người dân đều đi làm nương rẫy không có thời gian để giải quyết TTHC trong giờ hành chính, các địa phương đã linh động triển khai mô hình “Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tại nhà”. Cụ thể, khi có nhu cầu thực hiện TTHC, người dân trực tiếp liên hệ với trưởng thôn và được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, sau đó UBND xã sẽ cử cán bộ đến giải quyết và trả kết quả cho bà con.

Cán bộ tại bộ phận “một cửa” xã Lợi Hải hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện các loại thư đối với người dân, doanh nghiệp về TTHC, huyện còn triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện” thông qua một số hoạt động như: Chính quyền gửi thư chúc mừng các trường hợp đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, thư chia buồn khi gia đình có người mất và thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Đến nay, các mô hình CCHC đã phát huy hiệu quả rõ nét, thể hiện sự thân thiện, gần gũi trong quan hệ giao tiếp, ứng xử với người dân.

Song song đó, để đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính, huyện còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo kết nối nội bộ, kết nối liên thông đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trao đổi văn bản hành chính, đáp ứng theo nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, toàn bộ giấy mời họp, tài liệu và lịch công tác đều được gửi qua hệ thống Trang thông tin điện tử huyện, hệ chương trình quản lý văn bản, điều hành văn bản TDOffice được triển khai đến 11 cơ quan cấp huyện, 6 xã, 4 đơn vị sự nghiệp và 5 cơ quan khối Đảng; có 100% cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện đến xã đều sử dụng chứng thư số ký duyệt…

Một góc trung tâm huyện Thuận Bắc. Ảnh: Phan Bình

Từ đầu năm tới nay, tổng số TTHC tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” cấp huyện là 877 hồ sơ, cấp xã 13.812 hồ sơ; tổng số TTHC tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia của huyện là 30 thủ tục. Nhìn chung, công tác tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy trình thủ tục, đa số hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn. Bên cạnh đó, để làm cơ sở định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, nhằm mục đích nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC, hằng năm huyện đều tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thông qua cuộc khảo sát đều được đánh giá cao, tạo dư luận tốt trong xã hội.

Đồng chí Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, cho biết: Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC trên địa bàn trong thời gian tới, huyện tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; đổi mới quy trình làm việc, bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực và thái độ phục vụ tốt phụ trách tại bộ phận “một cửa”. Tổ chức đánh giá và nhân rộng các mô hình, sáng kiến mới trong thực hiện CCHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; đầu tư trang thiết bị, máy móc tại bộ phận “một cửa” để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số xếp hạng CCHC; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chương trình CCHC nhà nước đảm bảo hiệu quả...