Hội Nông dân xã Phước Hòa: Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế hộ gia đình

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Phước Hòa (Bác Ái) đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để giúp hội viên đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, giúp nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Năm 2018, gia đình ông Pi Năng Sách ở thôn Chà Panh được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái cho vay 40 triệu đồng để đầu tư trồng mỳ và nuôi 2 con bò sinh sản, nhờ đó kinh tế gia đình ông dần ổn định. Ông Sách chia sẻ: Trong những năm qua, gia đình tôi được HND xã tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế nên cuộc sống của gia đình ngày càng đi lên, có thu nhập từ trồng mỳ và nuôi bò, gia đình đã trả hết tiền lãi và gốc cho ngân hàng đúng thời hạn. Hiện gia đình tôi đã phát triển đàn bò lên được 5 con, kinh tế không còn khó khăn như trước nữa.

Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội nhiều hộ ở xã Phước Hòa
có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

HND xã Phước Hòa đang quản lý 3 Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư, với tổng dư nợ gần 4 tỷ đồng/94 hộ vay, bình quân mỗi hộ vay từ 10-50 triệu đồng, với 8 chương trình tín dụng. Để các nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, thời gian qua HND xã thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ tín dụng NHCSXH kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của tổ viên, đôn đốc hộ vay trả lãi hằng tháng, trả gốc khi đến hạn theo định kỳ đã thỏa thuận; thông báo kịp thời cho NHCSXH những trường hợp hộ vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, các hộ vay sử dụng vốn vay sai mục đích để xử lý theo quy định. Qua đó, các hộ vay có ý thức trong việc sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả lãi, gốc đúng thời hạn. Tỷ lệ thu lãi đạt 100% số lãi phải thu, nợ quá hạn chiếm 0% tổng dư nợ.

Ông Katơr Chí, Chủ tịch HND xã Phước Hòa cho biết: Trong những năm qua, nhờ các nguồn vốn vay của NHCSXH đã giúp nhiều hội viên HND trên địa bàn xã có điều kiện để đầu tư trồng trọt các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Bưởi da xanh, mít ruột đỏ, xoài Đài Loan và chăn nuôi trâu, bò, gà... nhờ đó giúp nhiều gia đình không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá, giàu trong xã. Thời gian tới, HND xã tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn để đầu tư, mở rộng các mô hình kinh tế, phát triển dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.