Điểm sáng của ngành Thủy sản

Năm 2021, ngành Nông nghiệp đề ra mục tiêu phát triển thủy sản bền vững với trọng tâm là xây dựng nghề cá có trách nhiệm, khuyến khích đầu tư trang thiết bị hiện đại cho nhóm tàu khai thác vùng khơi và xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), các địa phương đề ra giải pháp tổ chức thực hiện đạt được những kết quả nhất định.

Thành quả đáng kể nhất là Sở NN&PTNT tổ chức thành công Hội thảo góp ý dự thảo Đề án Phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước vào đầu tháng 3 vừa qua. Hội thảo nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản đóng góp những ý kiến xác đáng, mở hướng cho nghề sản xuất tôm giống phát triển lên tầm cao hơn. Cũng từ hội thảo, giúp Sở NN&PTNT nhận diện rõ hơn những thuận lợi, khó khăn đan xen, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách về khai thác tiềm năng lợi thế phát triển nghề sản xuất tôm giống.

Ngư dân Cà Ná (Thuận Nam) đầu tư thuyền công suất vươn khơi khai thác hải sản. Ảnh: Văn Nỷ

Để xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước, tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 là ưu tiên đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng các vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao; thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và phát triển sản xuất tôm giống bố mẹ Sơn Hải, xã Phước Dinh (Thuận Nam); sắp xếp, bố trí lại các cơ sở sản xuất giống thủy sản phù hợp với không gian quy hoạch chung của tỉnh; lựa chọn quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào sản xuất... Kết quả, đến nay đã có một số doanh nghiệp đăng ký thực hiện một số hạng mục đầu tư hạ tầng đường ống cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất tôm giống ở các khu vực đã được quy hoạch; đồng thời, chuyển giao công nghệ nuôi tôm tiên tiến đảm bảo con giống sạch bệnh, năng suất và chất lượng cao. Nhờ những hoạt động thiết thực, nên mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19 ngành Thủy sản gặp khó khăn trong nhập khẩu tôm giống bố mẹ, nhưng sản lượng sản xuất tôm giống 8 tháng năm 2021 ước đạt khoảng 30.000 tỷ con, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với nhiệm vụ đầu tư trang thiết bị hiện đại cho nhóm tàu khai thác khơi xa cũng có chuyển biến tích cực. Ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để cải hoán, nâng cấp, đóng mới tàu thuyền. Chi cục Thủy sản tăng cường công tác vận động ngư dân đầu tư kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong khai thác hải sản và bảo quản sản phẩm sau khai thác đã nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm khai thác. Tính đến trung tuần tháng 8, tỷ lệ tàu cá khai thác vùng biển xa đã đầu tư thiết bị máy dò ngang đạt 75%, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác. Bước vào vụ cá Nam, Sở NN&PTNT chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực khai thác, ngư cụ, ngư trường, tổ chức lại khai thác vùng bờ, vùng lộng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; đồng thời, thực hiện chương trình phát triển đội tàu cá khai thác biển xa. Qua đó, đã đề ra các giải pháp phân vùng quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quy định kích thước mắt lưới tối thiểu của một số đối tượng khai thác chính trên vùng biển. Sản lượng khai thác hải sản 8 tháng năm 2021 ước đạt khoảng 90.800 tấn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng lĩnh vực phát triển nghề cá có trách nhiệm, kết quả đáng kể nhất là tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác bất hợp pháp. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao ý thức cho 720 ngư dân tuân thủ pháp luật khi khai thác hải sản. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quy định về khai thác bấp hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Tổng cục Thủy sản, tỉnh ta không có tàu cá nào vi phạm IUU. Chi cục Thủy sản cũng đã tổ chức cho 137 chủ tàu ký cam kết không khai tác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đối thoại với các chủ tàu cá, vận động lắp thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, đã có 732/775 tàu cá chiều dài trên 15 m chấp hành lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 94,45%.

Để phấn đấu sản lượng khai thác hải sản cả năm đạt 114.500 tấn, từ nay đến cuối năm Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo khai thác biển xa có hiệu quả, gắn với công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các cảng cá, nơi tập trung đông người; vận động 43 tàu cá có chiều dài 15 m trở lên chưa lắp thiết bị giám sát hành trình chấp hành các quy định trong khai thác hải sản. Đẩy mạnh việc tiếp cận, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao ở tất cả các khâu trong toàn bộ quy trình sản xuất tôm giống.