Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng năm 2019

Ngày 12-12, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ninh Phước phối hợp Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (Bộ Văn hóa, Thể thao và ...
Các tin đã đưa ngày: