Sinh viên, học sinh nhiều trường tại TP Hồ Chí Minh phải nghỉ học vì liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 mới

Liên tiếp các trường từ cấp tiểu học đến đại học tại TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo cho học sinh, sinh ...
Các tin đã đưa ngày: