Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá I năm 2019

Ngày 13-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Sở Nội vụ và Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức trẻ tổ ...
Các tin đã đưa ngày: