Tôn vinh hiến máu tình nguyện năm 2024

Ngày 15/10, Ban vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh hiến máu tình nguyện năm 2024 nhằm hưởng ứng ...
Các tin đã đưa ngày: