Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm- Ninh Thuận

(NTO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có chủ trương đồng ý để tỉnh ta đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm-2012. Theo đó, có 6 nội dung hoạt động chủ yếu là Lễ khai mạc gắn với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc Chăm; giới thiệu văn hóa ẩm thực dân tộc Chăm; Hội thảo bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc Chăm; Hội chợ - Triển lãm; Thi đấu thể thao dân tộc; Chương trình giới thiệu tiềm năng, quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch tại các di sản văn hóa của dân tộc Chăm.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận 2012, với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành có đồng bào Chăm sinh sống; các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm, nhân sỹ, trí thức dân tộc Chăm…. nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chăm, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, thắm tình đoàn kết của cộng đồng người Chăm trong cả nước.