Ông Đàng Chương phát triển nghề dệt thổ cẩm

(NTO) Ông Đàng Chương, 64 tuổi, ở thôn Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đầu tư 130 triệu đồng mua 11 máy dệt để phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Sau khi trừ chi phí sản xuất mỗi năm ông lãi khoảng 150 triệu đồng và tạo việc làm ổn định cho 12 lao động có thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Ông Đàng Chương hướng dẫn công nhân nghề dệt thổ cẩm.