Tin tổng hợp

* Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về danh mục công trình trọng điểm năm 2023 gồm 4 công trình, đến nay tiến độ các dự án đang gặp nhiều khó khăn. Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang- Tháp Chàm là 4 trong công trình trong điểm của tỉnh năm 2023. Dự án có tổng mức đầu tư 2.253,01 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 1.599,51 tỷ đồng, vốn đối ứng 653,49 tỷ đồng.

 

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh huy động trang thiết bị, máy móc hiện đại đẩy nhanh thi công công trình trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Văn Nỷ

Kế hoạch năm 2023 bố trí cho Dự án 728,68 tỷ đồng, đến ngày 31/10/2023 giải ngân được 222,57 tỷ đồng, nâng tổng vốn đã giải ngân của dự án là 1.483,99 tỷ đồng, đạt 65,9% tổng mức đầu tư. Tổng số 47 gói thầu, đã hoàn thành 27 gói (trong đó có 4 gói xây lắp và 23 gói tư vấn). Về giải phóng mặt bằng, đã bàn giao mặt bằng 1.583/1.584 trường hợp (đạt 99%), còn 1 hộ đang vận động. Khó khăn của dự án, đến nay công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành theo cam kết với WB (tháng 10/2023); tiến độ triển khai các gói thầu trong khu dân cư gặp khó khăn, nhiều hệ thống ngầm mất thời gian di chuyển; xử lý địa điểm đổ bùn thải với khối lượng khá lớn từ bể phốt, hệ thống thoát nước của thành phố khá khó khăn.

* Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dự án có tổng mức đầu tư 1.494,74 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022- 2025, kế hoạch năm 2023 bố trí 351,32 tỷ đồng, nâng tổng vốn bố trí 1.104,09 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2023 đã giải ngân đến ngày 31/10/2023 là 137,93 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Đối với dự án thành phần 1 - Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, đã cơ bản hoàn thành các khối lượng công việc theo thiết kế và hoàn thành trong tháng 10/2023.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng. Ảnh: Văn Nỷ

Đối với dự án thành phần 2 - Đường từ xã Ma Nới đi ngã tư Tà Năng huyện Đức Trọng, các Nhà thầu thi công đang tập trung tổ chức triển khai thi công đối với các phân đoạn đã có mặt bằng (8km/23,1km trên địa phận tỉnh Ninh Thuận và 15km/17,1km trên địa phận tỉnh Lâm Đồng). Hiện nay, dự án thành phần 2 - Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng đang vướng công tác GPMB, đặc biệt là công tác lập hồ sơ chuyển đổi đất rừng và công tác lập thủ tục xin chuyển đổi rừng sang đất khác, hiện chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện hồ sơ làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, công việc này mất rất nhiều thời gian.